Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

84. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice, stran 283.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice 
1. člen 
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 83/13, 49/15):
– se črta celotna vrstica tabele pod zap. št. 3.,
– stavek pod tabelo se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Moravske Toplice znaša 91.290 m (91,290 km).«
2. člen 
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice znaša 219.893 m (218,893 km).«
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), pridobljeno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo številka: 37162-3/2021-(509) z dne 22. 12. 2021.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2022.
Št. 371-0102/2021-6
Moravske Toplice, dne 6. januarja 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost