Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

72. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, stran 276.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Dimičeva 13, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo
Dimičeva 9, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednica Sekcije Alenka Samec
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Anton Turk
sklepata naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15, 15/17, 80/17, 30/18, 5/19, 81/19, 67/21)
1. člen 
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v tč. 1 Tarifne priloge, se spremenijo tako, da se tč. 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 1. 2022 dalje in znašajo:
Tarifni razred
Najnižje osnovne plače v € za 174 ur
I.
535,89
II.
594,79
III.
659,25
IV.
730,40
IV./2
774,70
V.
863,32
V./2
917,03
VI.
966,70
VI./2
1.119,77
VII.
1.146,62
VII./2
1.288,94
VII./3
1.388,29
VIII.
1.537,33
2. člen 
Zneski stroškov prehrane, opredeljeni v tč. 2 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremenijo tako, da se odstavek (2) glasi:
(2) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 5,40 € na dan.
3. člen 
Znesek regresa za letni dopust, opredeljen v tč. 3 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremeni tako, da se prvi odstavek tč. 3 glasi:
Regres za letni dopust 
»Regres za letni dopust se izplača v višini 1.200,00 € bruto.«
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Ljubljana, dne 13. decembra 2021
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, 
predsednik Upravnega odbora 
Kristjan Mugerli 
 
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo, 
predsednica Sekcije 
Alenka Samec 
 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, 
predsednik 
Franc Niderl 
 
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije 
predsednik 
Anton Turk 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004-65 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 5/12.

AAA Zlata odličnost