Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

62. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu, stran 251.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R ED B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2021/1232 z dne 14. julija 2021 o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (UL L št. 274 z dne 30. 7. 2021, str. 41, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1232/EU) določita pristojna organa za predložitev statističnih podatkov.
2. člen 
(pristojna organa za predložitev statističnih podatkov) 
(1) Organ, pristojen za objavo in predložitev statističnih podatkov iz točke (a) in (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 2021/1232/EU Komisiji, je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
(2) Organ, pristojen za objavo in predložitev statističnih podatkov iz točke (c) prvega odstavka 8. člena Uredbe 2021/1232/EU Komisiji, je Ministrstvo za pravosodje.
3. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) 2021/1232 opravlja Informacijski pooblaščenec na podlagi zakona, ki ureja položaj in pristojnosti informacijskega pooblaščenca.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-34/2021
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EVA 2021-3130-0050
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost