Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

37. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica, stran 103.

  
Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 – dopolnitev, 10/18 – spremembe in dopolnitve, 123/21 – spremembe in dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 20. redni seji dne 24. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen 
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Osilnica in ceste med naselji v Občini Osilnica in naselji v sosednjih občinah.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
1.
305010
305011
C R3 656
Bezgovica-Bezgarji-Papeži
Z most
3.014
V
2.
305010
305012
O305011
Papeži-Belica-Žurge
Z Žurge
3.115
V
3.
305020
305021
C R3 656
Zg. Čačič-Sp. Čačič-Padovo
C 305050
840
V
4.
305020
305022
C 305050
Padovo-Križmani-Podvrh
C R3 656
1.120
V
5.
305030
305031
C R3 657
Lipica-Malinišče-Padovo
C 305050
1.602
V
6.
305040
305041
C R3 656
RC Fruška ograja-Strojiči
Z most
1.093
V
7.
305050
305051
C 305020
Padovo-Ribjek
C R3 657
2.335
V
8.
305050
305052
C R3 656
Sela
C R3 657
499
V
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Osilnica znaša 13.618 m (13,618 km).
5. člen 
Javne poti (JP) v naseljih Občine Osilnica in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
1.
805010
805011
C R3 657
Mirtoviči-most-hiša št. 1
Z HŠ 1
390
V
2.
805020
805021
C R3 657
Bosljiva Loka-hiša št. 11a
Z HŠ 11a
65
V
3.
805030
805031
C R3 657
Bosljiva Loka-Sv. Vid
Z HŠ 20
94
V
4.
805040
805041
C R3 657
Grintovec-Zg. Loke
Z Zg. Loke
1.029
V
5.
805050
805051
C R3 657
Grintovec-viseči most
Z most
65
V
6.
805060
805061
C R3 657
Ribjek-skozi vas
C R3 657
307
V
7.
805070
805071
C 305050
Ribjek-lovski dom
Z HŠ 17
66
V
8.
805080
805081
C R3 657
Osilnica-most RH
Z most
106
V
9.
805090
805091
C R3 657
Osilnica-BČN
Z HŠ 13
155
V
10.
805100
805101
C R3 657
Osilnica-pokopališče
Z pokopališče
70
V
11.
805110
805111
C R3 657
Osilnica-hiša št. 20
Z HŠ 20
106
V
12.
805120
805121
C R3 657
Osilnica-most na Čabranki
Z most
391
V
13.
805130
805131
C R3 656
Podvrh-hiša št. 1
Z HŠ 1
116
V
14.
805140
805141
C R3 656
Bezgovica-hiša št. 5
Z HŠ 5
340
V
15.
805150
805151
C 805140
Bezgovica-povezava
C 305010
243
V
16.
805160
805161
C 305040
Strojiči-skozi vas
C 305040
490
V
17.
805170
805171
C 305010
Bezgarji-hiša št. 1
Z HŠ 1
210
V
18.
805170
805172
O 805171
Bezgarji-hiša št. 8
Z HŠ 8
55
V
19.
805180
805181
C 305010
Papeži-hiša št. 9
Z HŠ 9
295
V
20.
805190
805191
C 805200
Belica-peskokop
Z peskokop
490
V
21.
805200
805201
C 305010
Belica-hiša št. 9
Z HŠ 9
344
V
22.
805210
805211
C 305010
Žurge-cerkev-pokopališče
Z pokopališče
434
V
23.
805220
805221
C 305010
Žurge-skozi vas
C 305010
144
V
24.
805240
805241
C R3 656
Sela-hiša št. 14
Z HŠ 14
103
V
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Osilnica znaša 6.108 m (6,108 km).
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10) pridobljeno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo št. 37162-3/2021-569(509) z dne 12. 11. 2021.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 36/10).
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021/8
Osilnica, dne 24. decembra 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti