Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Ob-3587/21, Stran 2752
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10), 19. in 20. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05 in 23/08) ter na podlagi sklepa 26. korespondenčne seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 8. 12. 2021, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja/direktorice
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljnjem besedilu FIHO)
Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da je državljan/-ka Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkušnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.
Od kandidata se pričakuje, da ima managerske izkušnje in potrebna pravna in ekonomska znanja s ciljem pridobivanja dodatnih finančnih virov ter razvoja fundacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– izjavo o nečlanstvu v voljenih organih političnih strank,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO.
Kandidati naj pošljejo prijave priporočeno po pošti v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«.
Upoštevane bodo le popolne vloge, oddane na pošto do izteka prijavnega roka.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na sejo Sveta FIHO z namenom predstavitve prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO.
Direktorja s sklepom imenuje Svet FIHO. Mandat začne teči z dnem podpisa pogodbe o zaposlitvi, ki bo sklenjena po pridobitvi soglasja vlade.
Funkcija direktorja fundacije je poklicna. Mandat direktorja fundacije je pet let. Pogodba o zaposlitvi se sklene za čas trajanja mandata.
O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 8 dni po imenovanju na seji Sveta FIHO.
Dodatne informacije bo mogoče dobiti na sedežu FIHO, kontaktna oseba: Breda Oman na tel. 01/500-77-04.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti