Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 604-8/2021-2 Ob-3590/21, Stran 2709
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021, nov dodatni prijavni rok za leto 2021 in spremembo javnega razpisa.
Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2021:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 10. 1. 2022*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roku za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 10. 1. 2022*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roku za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
Sprememba javnega razpisa:
Točka 3.3. Cilj javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih dejavnosti,
b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji in bolj konkurenčni vstop na trg dela,
na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 334 oseb in zaposlilo prav tako najmanj 220 brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, in sicer predvidoma je v letu 2021 načrtovanih: 52 novih zaposlitev (subvencij) v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji in 52 kandidatov, ki bodo vključeni v dopolnilna izobraževanja v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Točka 5.3 Dodatni pogoji, ki opredeljuje število možnih vključitev brezposelnih oseb, se v četrti alineji spremeni tako, da se glasi: največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 3 leta.
Točka 6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje a) Subvencije za delodajalce se spremeni tako, da se glasi: Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 20. Izmed prijaviteljev, ki bodo z letnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk, in sicer 31 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji, ki bodo zbrali največje število točk in 3 prijavitelji, ki bodo zbrali največje število točk v Zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu izbere tisti, katerega izbrani kandidat za delovno mesto izkazuje iz merila »usposobljenost kandidata za zaposlitev« več točk. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v informacijsko pisarno JSKD). Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga direktorju v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
Točka 6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi se spremeni tako, da se glasi: Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki bodo z vsakoletnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 18 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji in 2 prijavitelja z najvišjim številom točk v Zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je označil kot drugo možnost.
Točka 7.1. se spremeni tako, da se glasi: Za javni razpis – poziv 2021/5 z objavo v Uradnem listu RS z dne 10. 10. 2021 je na voljo 31 novih zaposlitev (subvencij) za Vzhodno kohezijsko regijo v predvideni skupni višini 155.000,00 EUR in 3 nove zaposlitve (subvencije) za Zahodno kohezijsko regijo v predvideni višini 15.000,00 EUR.
Točka 7.2 se spremeni tako, da se glasi: Za javni razpis – poziv 2021/5 z objavo v Uradnem listu RS z dne 10. 10. 2021 je na voljo 18 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in dve prosti mesti za kandidate in Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12 razpisanih modulov.
Točka 22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev subvencij a) subvencije za delodajalce, se spremeni tako, da se glasi: JSKD je roke za predložitev vlog za vključitve v posamezne module izobraževanj določil najmanj 1-krat letno.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti