Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

D 423/2021 Os-2983/21, Stran 2497
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 9. 5. 2021 umrlem zapustniku Božidarju Cimerman, roj. leta 1954, drž. RS, upokojenec, nazadnje stan. Na Fari 51, Prevalje.
Iz podatkov spisa izhaja, da je zapustnik Božidar Cimerman (v nadaljevanju: zapustnik) sklenil eno zakonsko zvezo, ki je bila razvezana. V času smrti zapustnik ni živel v zunajzakonski skupnosti. Kot edina zapustnikova potomka je v smrtovnici navedena zap. hči Meta Cimerman, katera se je dedovanju odpovedala. Drugi morebitni potomci ali posvojenci zapustnika sodišču niso znani.
Sodišču niso znani nobeni zakoniti dediči drugega ali tretjega dednega reda po zapustniku.
Ker zakoniti dediči drugega ali tretjega dednega reda po zapustniku sodišču niso znani, jih sodišče vabi, da se v enem letu od objave oklica na sodni deski in e-oglasni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga (206. člen Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 9. 2021

AAA Zlata odličnost