Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

VL 18995/2021 Os-3223/21, Stran 2494
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Rhenus logistika d.o.o., Sermin 70, Koper – Capodistria, ki ga zastopa odv. odvetnik Giani Flego, Vojkovo nabrežje 23, Koper – Capodistria – dostava, proti dolžniku Marku Tilnu van de Graaf, Rusjanov trg 5, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zast. Maja Ogradi – odvetnica, Verovškova ulica 55, Ljubljana, zaradi izterjave 2.257,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marku Tilnu van de Graaf, Rusjanov trg 5, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Maja Ogradi – odvetnica, Verovškova ulica 55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2021

AAA Zlata odličnost