Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

VL 122765/2019 Os-3185/21, Stran 2494
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Alenka Lesjak Pirnat, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, po odv. Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Vister, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Dominik Nemec, Železna cesta 14, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 599,56 EUR, sklenilo:
Dolžniku Bojanu Vister, Mestni trg 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dominik Nemec, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2021

AAA Zlata odličnost