Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Št. 6711-2/2021-2 Ob-3303/21, Stran 2492
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – UPB), Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 ter Odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022, objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) najavo
javnega poziva 
za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022
Predmet javnega poziva je potrditev nespremenjenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za vse dejavnosti, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za obdobje 2020 do 2022 in so bile predmet javnega poziva in 2. javnega poziva za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2021.
Poleg potrditve izbranih dejavnosti je pri dejavnostih na področju tekmovalnega športa možna potrditev dejavnosti, ki so bile zavrnjene oziroma je bila višina sofinanciranja sorazmerno znižana, ker v njih ni bilo (zadostno število) športnikov v času oddaje vlog na javni razpis. Zaradi spreminjanja evidenc registriranih športnikov bodo, za vse v vlogi oddane dejavnosti, aktualni podatki o registriranih športnikih pridobljeni neposredno iz uradne evidence športnikov, kar bo podlaga za izračun in dodelitev pripadajoče višine sredstev za sofinanciranje dejavnosti v letu 2022.
Potrditev za leto 2022 se nanaša na:
– dodelitev sredstev,
– dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov,
– dodelitev domicila,
skladno z določili Odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022.
Dodelitev brezplačne uporabe prostora se izvede za vsako leto posebej. Izhodišče za leto 2022 bo dodelitev v letu 2020 in 2021. V primeru večje spremembe števila športnikov oziroma udeležencev posameznih dejavnosti bodo z namenom zagotavljanja gospodarne rabe športnih objektov izvedene potrebne korekcije.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 26. 11. 2021 dosegljiva na spletni strani MOL: https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski sistem (e-Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpisisport.Ljubljana.si/.
Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@Ljubljana.si, najkasneje do 24. 11. 2021.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost