Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Ob-3331/21, Stran 2485
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11, 8/14 in 12/19) ter 12. člena Odloka – koncesijskega akta za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor, Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis 
za sklenitev Javno-zasebnega partnerstva za »Podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor«
1. Izvajalec razpisa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: koncedent).
2. Povabilo k oddaji prijave: koncedent objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za »Podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor«. Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615 in na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/
3. Predmet koncesije: predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja, ki bo prevzel obveznost izvajanja koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor, ki se izvaja na podlagi Odloka – Koncesijskega akta za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2021) ter skladno z določbo 8. člena Odloka o oglaševanju v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/2012, 12/2013, 2/2020 in 14/2021). Predmetno razmerje se skladno z opredelitvijo po 6. členu Koncesijskega akta opredeli kot koncesija storitve.
4. Vrsta postopka: koncedent bo zasebnega partnerja izbral v postopku javnega razpisa, ki se bo vodil kot konkurenčni dialog v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljnjem besedilu: ZJZP) in ob smiselni uporabi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).
5. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav: zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
6. Rok za prijavo
Končni rok za prejem prijav je 13. 12. 2021 do 13. ure. Kandidati morajo prijave pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/.
Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij v predmetnem postopku javnega razpisa, Koncedent uporablja informacijski sistem S-Procurement. Dostop do informacijskega sistema je po predhodni registraciji zagotovljen preko spletnega naslova: http://www.s-procurement.si.
Javno odpiranje prijav bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« s pričetkom 13. 12. 2021 ob 13.05.
7. Pogoji in merila za izbor ter postopek izbire: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Prav tako so merila in postopek izbire opisani v razpisni dokumentaciji. O izidu javnega razpisa bodo vsi kandidati obveščeni v zakonskem roku.
8. Kontaktni podatki
Kontaktna oseba: Aleš Klinc
Elektronski naslov: ales.klinc@maribor.si; telefonski kontakt: 02/22-01-466 (g. Klinc)
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost