Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

D 165/2020 Os-3074/21, Stran 2476
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Andjeliki Božič, roj. 1. 12. 1957 in umrli 25. 3. 2020, nazadnje stanujoči Šmihel 48, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojni Andjeliki Božič, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 9. 2021

AAA Zlata odličnost