Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

N 214/2019 Os-3083/21, Stran 2474
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici dr. Andreji Fakin v nepravdni zadevi predlagatelja Darka Soršek, EMŠO 1310961500217, Ladja 23, Medvode, ki ga zastopa Rihard Braniselj, odvetnik v Postojni, zoper nasprotne udeležence: 1. Rajko Gaber, Reteče 67, Škofja Loka, 2. Frančišek Kušar, roj. 12. 6. 1936, Reteče 25, Škofja Loka, ki ga zastopa Odvetniška družba Brecelj, Korošec, Mate iz Ljubljane, 3. Marta Mihelčič, roj. 17. 7. 1949, Vegova ulica 23, Koper, 4. Vera Pasigato, neznanih rojstnih podatkov in bivališča, nazadnje v Italiji, ki jo zastopa začasna zastopnica Marija Stermenszky, odvetnica v Ljubljani, 5. Francka Potočnik, roj. 18. 2. 1938, 1564 King St. W, Toronto, ON M6K 1J7, Ontario, Kanada, 6. Rezka Seršen, roj. 15. 10. 1932, P.O. BOX 58, Vineland, ON, L0R 2C0, Ontario, Kanada, 7. Marija Trampuš, roj. 8. 12. 1949, Golo Brdo 15, Medvode, 8. Nasta Roblek, roj. 22. 1. 1955, Ulica bratov Novak 18, Ljubljana Šmartno, 9. Vincenc Komatar, Mengeška cesta 7A, Trzin in 10. Anica Komatar, roj. 15. 7. 1947, Golo Brdo 10A, Medvode, zaradi delitve solastnine, dne 23. aprila 2019 sklenilo, da se nasprotni udeleženki Veri Pasigato na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) postavi začasno zastopnico – odvetnico Marijo Stermenszky, Središka ulica 4, Ljubljana, ker je naslov navedene nasprotne udeleženke neznan, v predmetnem nepravdnem postopku pa nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano nasprotno udeleženko zastopala od dneva postavitve vse do takrat, dokler sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 37. členom ZNP-1).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2021

AAA Zlata odličnost