Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

Št. 35430-6/2020-2 Ob-2406/21, Stran 1454
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva 84SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Javni poziv 84SUB-EVOB20 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS, št. 184/20) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 4.e) točke (»prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude«) se spremeni tako, da se glasi:
»Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti ali zakupu (finančnem lizingu) prejemnika nepovratne finančne spodbude (razen, če po prekinitvi pogodbe o finančnem lizingu postane lastnik vozila).
Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije, da je vozilo odtujil ali da je prekinil pogodbo o finančnem lizingu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik: (a) v primeru nakupa novega vozila, ves čas lastnik vozila; (b) v primeru nakupa novega vozila s finančnim lizingom, ves čas prvi zakupnik vozila (razen, če po prekinitvi pogodbe finančnem lizingu postane lastnik vozila); (c) v primeru nakupa testnega vozila, ves čas lastnik in drugi uporabnik vozila ali (č) v primeru nakupa testnega vozila s finančnim lizingom, drugi uporabnik vozila.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti