Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

D 292/1981 Os-1929/21, Stran 1242
Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojni Rozi Ivančič, pokojnega Matije, rojena 26. 8. 1901, z zadnjim prebivališčem na naslovu Drežniške Ravne 8, Kobarid, ki je umrla dne 5. 11. 1981.
V njeno zapuščino sodi premoženje, ki predstavlja skupni delež pri nepremičninah, ki predstavljajo premoženje v zvezi z Agrarno skupnostjo Drežniške vasi, ki je bilo zapustnici vrnjeno z odločbo Upravne enote Tolmin, opr. št. 464-15/95 z dne 12. 12. 2005, in sicer: skupni delež pri nepremičninah s parc. št. 51, 75, 77/1, 77/2, 137, 143, 196, 241/1, 276, 277/1, 278, 279, 329, 412, 466/1, 467/1, 467/11, 467/13, 467/14, 467/15, 467/17, 470/1, 471/1, 471/6, 471/7, 467/11, 471/13, 474/1, 474/2, 475, 477, 478/2, 479, 480, 481/1, 503/1, 504/3, 539/1, 544/1, 544/4, 607, 693, 694, 700/1, 710/1, 725/1, 750/1, 751/1, 751/5, 752/1, 777/1, 777/5, 778, 791/3, 791/4, 791/12, 862, 864/2, 971/1, 972, 978/1, 978/7, 978/8, 978/9, 978/10, 978/11, 978/12, 978/13, 978/14, 978/15, 978/16, 978/17, 978/18, 978/19, 978/20, 978/21, 978/22, 978/23, 978/24, 978/25, 978/26, 978/27, 978/28, 978/29, 978/30, 978/31, 978/32, 978/33, 978/34, 978/35, 978/36, 978/37, 978/38, 978/39, 978/40, 978/41, 978/42, 978/43, 978/44, 978/45, 978/46, 982/1, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/15, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, 1026, 1028/1, 1028/2, 1028/6, 1028/7, 1028/8, 1028/10, 1029, 1030/1, 1053, 1064/1, 1064/2, 1181/1, 1181/2, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/9, 1196/15, 1197, 1198, 1199/1, 1200/1, 1204, 1263, 1265, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270/1, 1270/2, 1271, 1355, 1391/1, 1391/2, 1391/180, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/26, 1394/1, 1396, 1397/1, 1397/2, 1397/16, 1397/18, 1400/1, 1414/1, 1498, 1519/1, 1519/2, 1622, 1626, 1634, 1659/1, 1659/8, 1661/2, 1661/9, 1661/11, 1661/17, 1661/23, 1661/37, 1661/56, 1714/3, 1722, 1723, 1803, 1805, 1809, 1817, 1819, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1951/4, 1951/5, 1951/6, 1951/7, 1951/8, 1951/9, 1951/10, 1951/11, 1951/12, 2069/1, 2069/4, 2069/7, 2069/12, 2069/13, 2124/1, 2125/1, 2125/6, 2174, 2177, 2197/1, 2197/15, 2197/31, 2197/3, 2197/4, 2197/2, 2197/30, 2238/1, 2326/1, 2326/22, 2259/11, 2299/2, 2326/13, 2326/14, 2327, 2329, 2639, 2719, 2720, 2721 ter 2722, vse k.o. Drežnica, ter delež do 133961/139230 pri nepremičnini, parc. št. 451/1, k.o. Ladra ter skupni delež na skupni lastnini pri nepremičninah, ki predstavljajo premoženje v zvezi z Agrarno skupnostjo Krasji Vrh, ki je bilo zapustnici vrnjeno z odločbo Upravne enote Tolmin, opr. št. 464-16/95 z dne 7. 10. 2003, in sicer: skupni delež na nepremičninah s parc. št. 1283, 1284, 1285/1 ter 1286, vse k.o. Drežnica.
V zapuščinskem postopku sta k dedovanju po zakonu poklicana dediča drugega dednega reda, ki naj bi bila v Kanadi, pri čemer pa sodišče nima podatkov o dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnice odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 13. 4. 2021 
 

AAA Zlata odličnost