Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

In 641/2014 Os-2059/21, Stran 1240
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svétnici Bibijani Šilc v izvršilni zadevi upnikov: 1. Dragica Bračko, Ob gozdu 14, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Dragica Cimerman, Ob gozdu 14, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janez Hanžel, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Juraj Kontrec, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marika Rek, Kosarjeva 27, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Anes Šabić, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Andrej Vesel, Šarhova ulica 28, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Aleš Zamuda, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, po začasnem zastopniku Vovšek Andrej – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zaradi izterjave 1.695,07 EUR s pp (In 641/2014), 2. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, zaradi izterjave 1.573,12 EUR s pp (v zadevi opr. št. In 258/2015), 3. Janez Hanžel, Ob gozdu 14, Maribor in ostali po Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Živko & Purg o.p. d.o.o., Titova cesta 8, Maribor, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 776,71 EUR s pp (v zadevi opr. št. VL 71876/2015), 4. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 1.102,76 EUR s pp (VL 132797/2015), 5. Anes Šabić, Ob gozdu 14, Maribor in ostali, po Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo in zoper dolžnika Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, po začasnem zastopniku Davidu Šegi, Bezjakova ul. 23, Pekre, zaradi izterjave 472,78 EUR s pp (VL 23177/2016), 6. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 382,75 EUR s pp (VL 87406/2016), 7. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 480,56 EUR s pp (VL 42909/2016), 8. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 524,52 EUR s pp (VL 80961/2017), 9. Aleš Zamuda, Ob gozdu 14, Maribor in ostali, po Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 533,18 EUR s pp (VL 40543/2018), 10. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 177,40 EUR s pp (VL 122734/2017), 11. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Haki Dranqolli, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 22,18 EUR s pp (I 989/2020), 12. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika: Nexhat Dranqolli, Ob gozdu 14, Maribor; Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 106,90 EUR s pp (I 1523/2020), o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku izven naroka, 30. aprila 2021 sklenilo:
Dolžniku Haki Dranqolli, EMŠO 250595000000, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, se v zadevi I 989/2020, postavi začasni zastopnik odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Haki Dranqolli vse dotlej, dokler navedena dolžnika ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 30. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost