Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

I 1523/2020 Os-2051/21, Stran 1239
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem sodelavcu Lačen Urošu, višjem pravosodnem svetovalcu, v izvršilni zadevi upnika Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., matična št. 5067677000, davčna št. 87205912, Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika: 1.) Nexhat Dranqolli, EMŠO 0106944501226, Weslej Clark 48, Peje, Kosovo; 2.) Haki Dranqolli, EMŠO 250595000000, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 106,90 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžnikoma, izven naroka, dne 29. aprila 2021, sklenilo:
Prvodolžniku Nexhat Dranqolli, EMŠO 0106944501226, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo in drugodolžniku Haki Dranqolli, EMŠO 250595000000, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal prvodolžnika Nexhat Dranqolli in drugodolžnika Haki Dranqolli vse dotlej, dokler prvodolžnik Nexhat Dranqolli in drugodolžnik Haki Dranqolli ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 29. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost