Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

VL 59531/2020 Os-2142/21, Stran 1239
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Jasminu Jazavac, Žebretova ulica 49, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa Malavašič Aleš – odvetnik, Zaloška cesta 269, Ljubljana, zaradi izterjave 12.526,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Jasminu Jazavac, Žebretova ulica 49, Ljubljana – Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odv. Aleš Malavašič, Zaloška cesta 269, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost