Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

VL 89249/2020 Os-3380/20, Stran 1239
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika GOSPODAR upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Durak Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. Nina Kuzmič, Resljeva cesta 25, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 421,29 EUR, sklenilo:
Dolžniku Durak Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Kuzmič, Resljeva cesta 25 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost