Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

Št. 38141-3/2020/112 Ob-2204/21, Stran 1238
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa za podelitev petih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 
1. Uvod: s tem sklepom agencija spreminja sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev petih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 št. 38141-3/2020/6 z dne 6. 5. 2021 (v nadaljevanju: sklep). Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/21 z dne 14. 5. 2021.
2. Spremembe
Spreminja se prva točka (1 Predmet javnega razpisa) sklepa, in sicer tako, da se na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
V kolikor je na dan, ko agencija odloči o podelitvi pravice, uveljavljena sprememba področne zakonodaje, ki izdajateljem programov s statusom lokalnega programa posebnega pomena dovoljuje, da z digitalnim prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokrivajo območja, na katerih živi več kot 10 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, se zahteva iz prve alineje te točke vpiše v odločbo o podelitvi pravice pri vseh ponudnikih programov. V tem primeru se zahteva iz druge alineje te točke pri ponudnikih programov, za katere imajo na dan, ko agencija odloči o podelitvi pravice, veljavno odločbo o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena, ne vpiše v odločbo o podelitvi pravice.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si, se dopolni v skladu s spremembo sklepa. Dopolnitev razpisne dokumentacije se na dan objave spremembe sklepa v Uradnem listu RS objavi na spletni strani agencije na istem mestu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost