Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

D 223/2019 Os-1698/21, Stran 1044
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Dolšak Petru, roj. 18. 4. 1963, nazadnje stalno stanujočem Cvetlični hrib 16, Rogaška Slatina, umrlem 9. 8. 2019, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 24. 11. 2020 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Dolšak Petru, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Dolšak Petru, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Dolšak Petru se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 24. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost