Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

D 556/2019 Os-1674/21, Stran 1044
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Matjažu Geršaku, sin Edvarda Geršaka, roj. 12. 9. 1968, umrlem 7. 5. 2019, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Rudarjevo 23, Črna na Koroškem.
Dedinja prvega dednega reda se je dedovanju po pokojnem odpovedala, prav tako ni znanih drugih podatkov o osebah, sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Matjažu Geršaku obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 10. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost