Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

VL 88241/2016 Os-1960/21, Stran 1042
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilnem postopku opr. št. VL 88241/2016 upnika Porsche Leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, zoper dolžnika Roka Ajtnik, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, neznanega dejanskega prebivališča, zaradi izterjave denarne terjatve 398,53 EUR s pp na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 13. aprila 2021 razglasilo:
Dolžniku Roku Ajtniku, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, se kot začasni zastopnik določi Aleš Črešnik, odvetnik iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 13. 4. 2021 
 

AAA Zlata odličnost