Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

N 140/2015 Os-1614/21, Stran 1042
Okrajno sodišče v Mariboru je v nepravdni zadevi predlagateljice Aleksandre Györköš, Betnavska cesta 51, Maribor, ki jo zastopa Robert Pungerl, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotne udeležence: 1. Vlado Kokol, Av. De Cour 29, Lausanne, Švica; 2. Miran Frece, Plinotovec 1, Zgornja Kungota; 3. Silva Bobnarič in Drago Bobnarič, Spodnji Slemen 68a, Selnica ob Dravi, ki ju zastopa pooblaščenec Mobilex, Franc Horvat s.p., Jadranska cesta 27, Maribor; 4. Mirjana Donaj, Betnavska cesta 51, Maribor, ki jo zastopa pooblaščenec Davor Ozmec, odvetnik v Mariboru; 5. Dragutin Lukić, Betnavska cesta 51, Maribor in 6. Milena Lukić, Betnavska cesta 51, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Betnavska cesta 51, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (v nadaljevanju ZVEtL-1) s sklepom opr. št. N 140/2015 z dne 9. 11. 2020, za nasprotnega udeleženca Vlada Kokola, rojenega 27. 7. 1955, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico odvetnico Tino Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala Vlada Kokola, dokler Vlado Kokol ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 22. 2. 2021 

AAA Zlata odličnost