Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

VL 9295/2021 Os-1926/21, Stran 1042
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Claudiu Ionel Chiritoiu, Trubarjeva ulica 10, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Iva Inkret Markovinovič – odvetnica, Kidričeva ulica 56, Rogaška Slatina, zaradi izterjave 1.345,83 EUR, sklenilo:
Dolžniku Claudiu Ionel Chiritoiu, Trubarjeva ulica 10, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnca.
Za začasno zastopnico se postavi Odvetnica Iva Inkret Markovinovič, Kidričeva ulica 56, Rogaška Slatina.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 4. 2021 

AAA Zlata odličnost