Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

I 205/2020 Os-1886/21, Stran 1042
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Andreja Petovar, EMŠO 2305979501032, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, zaradi izterjave 3.275,53 € spp, sklenilo:
Dolžniku Andreju Petovarju, EMŠO 2305979501032, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi (v nadaljevanju: ZIZ), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odv. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 29. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost