Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Ob-2015/21, Stran 1036
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas, razpisuje delovno mesto
pomočnika ravnatelja (m/ž)
za pomoč ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog ter za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela skladno s 7. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21).
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Nastop dela bo 1. 9. 2021.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za pomoč pri poslovodnem in pedagoškem vodenju zavoda.
Zaželeno je poznavanje programa Urnik e-Asistent.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8  dneh po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas, z oznako “Prijava na razpis za pomočnika ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka 
Slivnica pri Mariboru 

AAA Zlata odličnost