Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Ob-2014/21, Stran 1036
Svet Andragoškega centra Republike Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, v skladu z 9. in 10. členom Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91-1, 12/99 in 76/08) ter 15., 16., 21. in 22. člena Statuta Andragoškega centra Republike Slovenije razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo (oziroma druga bolonjska stopnja po KLASIUS-u),
2. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
3. je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju,
4. izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika in
5. izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali drug tuj jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitejših državah sveta.
Pisne prijave morajo vsebovati:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopijo diplome,
2. kratek življenjepis,
3. potrdilo/la o petletnih delovnih izkušnjah na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
4. dokazila o javno objavljenih delih in drugih strokovnih dosežkih na področju izobraževanja,
5. potrdilo o znanju tujega jezika, ki izkazuje znanje na ravni B2,
6. potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od treh mesecev,
7. potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena obtožba, ki ni starejše od treh mesecev in
8. program razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.
Dokazilo in potrdilo, navedeno pod prvo in peto točko, se priložijo v overjeni fotokopiji.
Direktorja/direktorico se imenuje za dobo štirih let.
Direktorja/direktorico imenuje svet Andragoškega centra Republike Slovenije, k imenovanju daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter dokument z zamislijo/programom razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih naj kandidati pošljejo v zaprtih ovojnicah v petnajstih dneh po objavi na naslov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire kandidata.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje 4 let.
Andragoški center Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost