Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

Št. 1003-292/2021 Ob-2005/21, Stran 1036
V skladu z določili 12. člena Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, 20. in 21. člena Statuta Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije ter sklepa 27. redne seje Upravnega odbora Skupnosti CSD Slovenije z dne 14. 4. 2021, Upravni odbor Skupnosti CSD Slovenije objavlja javni razpis za imenovanje
sekretarja/sekretarke
Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije 
1. Za sekretarja/ko je lahko imenovan kandidat/ka, ki mora poleg zakonsko določenih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:
– pogoje iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in
– pozna sistem in delovanje področja socialnega varstva v Sloveniji.
2. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis (Europass) in program razvoja z vizijo Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije za mandatno obdobje, za katerega se prijavljajo.
3. Mandat sekretarja/ke traja 5 let. Z imenovanim sekretarjem/ko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
4. Pisne prijave z dokazili iz prve točke in pogoje iz druge točke tega razpisa morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov Skupnosti CSD Slovenije (Razpisna komisija), Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana ali oddati v tajništvu Skupnosti CSD Slovenije najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.
6. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri članici razpisne komisije, Špeli Zupan, na elektronskem naslovu spela.zupan@scsd.si ali na tel. 08/202-24-01.
Upravni odbor Skupnosti CSD Slovenije 

AAA Zlata odličnost