Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

I N 63/2020 Os-3525/20, Stran 845
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Franca Šuligoja, pok. Petra, Idrija 75, Idrija, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Gregor Veličkov, Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Franca Šuligoja, pok. Petra, Idrija 75, Idrija, vknjižena lastninska pravica do deleža 2/24 na nepremičnini s parc. št. 2365/272 in parc. št. 2365/273, obe k.o. 2297 Čepovan, na podlagi Prisojilne listine z dne 11. 4. 1904. Drugi podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Franca Šuligoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020

AAA Zlata odličnost