Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

I N 73/2020 Os-3459/20, Stran 845
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Ivana Mraka, Čepovan 36, Čepovan, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Ivan Rutar, Cesta IX. korpusa 100, 5250 Solkan.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Ivana, pok. Ivana Mraka, vknjižena solastninska pravica do deleža 1/1 na nepremičninah s parc. št. 2365/282 in 2365/284, obe k.o. 2297 Čepovan. Na podlagi listin, in sicer Odloka Krajevnega namestništva za Primorsko z dne 4. 6. 1894, št. 10340, zapisnika z dne 17. 6. 1896 in načrta z dne 12. 7. 1896 in na podlagi 2. člena ZLNDL in 1. člena ZLNDL-A. Drugi podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Ivana Mraka, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 2020

AAA Zlata odličnost