Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

IV D 3555/2017 Os-1386/21, Stran 844
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Rajku Slugi, roj. dne 25. 8. 1969, umrl dne 29. 10. 2017, nazadnje stanujoč na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 48, Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Rajku Slugi obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2021

AAA Zlata odličnost