Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Z 55/2020 Os-1690/21, Stran 843
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnemu sodniku Ferdu Cviklu v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje, zoper dolžnika Franca Hudournik, Na Trgu 7, Mozirje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 13.179,92 EUR s pripadki, z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, na podlagi določbe 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dne 3. marca 2021 sklenilo:
Dolžniku Francu Hudourniku, EMŠO: 1904970500103, nazadnje stan. Na Trgu 7, Mozirje, se postavi začasni zastopnik Matjaž Pajk, odvetnik v Velenju, Trg Mladosti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 3. 2021

AAA Zlata odličnost