Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

I 1194 381/2019 Os-1392/21, Stran 843
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika RS Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Celje, Aškerčeva ulica 12, Celje, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Franciju Tuhtar, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, zaradi izterjave 15.497,31 EUR sklenilo:
Dolžniku Franciju Tuhtar, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika, odvetnika Iztoka Šubaro, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Šentjur pri Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 2. 2021

AAA Zlata odličnost