Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Ob-1823/21, Stran 825
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/ splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19 (Uradni list RS, št. 80/19, 134/20 in 184/20) se spremeni tako kot sledi:
Besedilo 3. točke se v razdelku F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov spremeni tako, da se glasi:
»Pravica do kredita se dodeli za nakup:
– velikih gospodinjskih aparatov (štedilnikov, sušilnih strojev, nap idr.), za katere še velja Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje;
– velikih gospodinjskih aparatov (hladilnikov, zamrzovalnikov, pralnih in pralno-sušilnih strojev ter pomivalnih strojev), za katere od 1. 3. 2021 dalje velja prenovljena energijska nalepka skladno z Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1), ki so po porabi energije razvrščeni najmanj v energijski razred C.«
Besedilo 5. a) točke (Višina razpisanih sredstev) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 55 milijonov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost