Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

Št. 4300-43/2020/54 Ob-1849/21, Stran 819
Ministrstvo za javno upravo objavlja
spremembo 
javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 12. 2. 2021, Ob-1301/21.
Sprememba se nanaša na prvi odstavek 9.2. točke besedila razpisa, kjer se spremeni prvi rok za oddajo vlog: »Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) pa mora prispeti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta:
– 14. 5. 2021 do 12. ure,
– 10. 9. 2021 do 12. ure.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost