Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

D 21/2018 Os-1361/21, Stran 787
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 21/2018 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Boštjanu Dorniku, roj. 25. 6. 1975, z zadnjim stalnim prebivališčem Krčevina pri Vurbergu 48, Ptuj, in umrlem 16. 12. 2017.
V zapuščino spadajo: parc. št. 294/2, 294/3 in 294/4, k.o. 1071 Škofja vas, do 7/96, parc. št. *367/0, 693/0, 36/1, 36/3, 36/4 in 37/1, k.o. 1073, Trnovlje, do 2/24, denarna sredstva pri NLB, d.d., Ljubljana, v znesku 271,13 EUR s pripadki, do 1/1.
Terjatev do zapuščine je priglasila upnica Republika Slovenija v znesku 11.572,83 EUR iz naslova prejete socialne pomoči in predlagala omejitev dedovanja. Na parc. št. 36/4, *367/0 in 693/0, k.o. 1073 Trnovlje, RS omejitve ni predlagala.
Upnica Republika Slovenija je priglasila še terjatev do zapuščine v znesku 66,89 EUR iz naslova neplačanih obveznosti oziroma neplačanih stroškov privedbe. Upnik Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, je kot terjatev do zapuščine priglasil znesek 18.448,08 EUR na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, v Ljubljani in v Celju.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 28. 1. 2021 

AAA Zlata odličnost