Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

P 15/2020 Os-1626/21, Stran 786
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke: Lučano Barnes, EMŠO: 0908960500409, Aljažev breg 10, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa odvetnik mag. Bogomir Horvat iz Kopra, zoper toženo stranko: 1. Antonija Nagy, P.O. Bot 668, Darlinghuese 2010, Avstralija, sedaj neznanega bivališča in 2. Mimi Žele, Piran 5418, CAP, Federal, Argentina, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto. 1.500,00 EUR) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika tožencema na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženca 1. Antonija Nagy, P.O. Bot 668, Darlinguese 2010, Avstralija, sedaj neznanega bivališča in 2. Mimi Žele, Piran 5418, CAP, Federal, Argentina, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 8. 3. 2021 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Miho Matijevića, Partizanska cesta 101, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani 
dne 8. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost