Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

0449 I 37/2019 Os-1654/21, Stran 786
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, matična št. 5448557000, davčna št. 47523638, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti dolžniku: Sevlija Omerović, EMŠO 1210964188317, Ulica padlih borcev 12a, Prestranek; Jasmin Omerović, EMŠO 2708989500341, Westbahnhofstrasse 13, Hanau, ki ga zastopa zak. zast. Bernard Nared – odvetnik, Kolodvorska cesta 5A, Postojna, zaradi izterjave 29.584,41 EUR, sklenilo:
Drugemu dolžniku Jasminu Omeroviću, Westbahhofstrasse 13, Hanau, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bernard Nared.
Začasni zastopnik bo zastopal drugega dolžnika vse dotlej, dokler drugi dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni 
dne 23. 2. 2021 

AAA Zlata odličnost