Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

VL 25435/2020 Os-1375/21, Stran 786
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Tadej Krašovec, Dunajska cesta 117, Ljubljana – dostava, po Nina Rechberger, Dunajska cesta 117, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Mitji Timu Lowritsch, Baniyas Road P.O. BOX 99937, Dubai, ki ga zastopa zač. zast. Aleksandra Ljujić Kerševan – odvetnica, Linhartova cesta 9, Ljubljana, zaradi izterjave 76.322,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mitji Timu Lowritsch, Baniyas Road P.O. BOX 99937, Dubai, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Aleksandra Ljujić Kerševan – odvetnica, Linhartova cesta 9, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 2. 2021 

AAA Zlata odličnost