Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

N 53/2017 Os-1673/21, Stran 785
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 655-501, z naslovom Predilniška ulica 3, Maribor, stoječi na parceli št. 655 359, ki teče na predlog predlagatelja Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor in drugih, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom priglasiteljice Mateje Lesar, Rožna dolina, Cesta II 36, Ljubljana, za vzpostavitev pravnih naslovov, 2. 3. 2021 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– prodajne pogodbe z dne 6. 1. 2006, sklenjene za nakup hišniškega stanovanja v skupni izmeri 26,09 m² ter pralnice v izmeri 10,99 m² v stavbi na naslovu Maribor, Predilniška ulica 3, stoječi na parceli št. 359 k.o. Melje, med prodajalci Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga je zastopala direktorica mag. Lidija Žvajker, Janezom Horvatom, Jožefo Horvat, Marijano Horvat, Aleksandro Forštner in Enverjem Bešičem, vsi stanujoči Predilniška ulica 1, Maribor ter Jernejo Jurišič, Srečkom Lavričem in Samom Zupačičem, vsi Predilniška ulica 3 ter kupko Mileno Mugerle, stanujočo Krekova ulica 19, Maribor. V pogodbi so prodajalci izrecno in nepogojno dovolili pri predmetnem hišniškem stanovanju in pralnici vknjižbo lastninske pravice na ime kupke Milene Mugerle do celote.
– darilne pogodbe št. SV 178/09 z dne 27. 3. 2009, sklenjene za hišniško stanovanje in pralnico v izmeri 37,08 m² v stavbi na naslovu Maribor, Predilniška ulica 3, stoječi na parceli št. 359 k.o. Melje, med darovalko Mileno Mugerle, stanujočo Stara cesta 69, Hoče in obdarjenko Matejo Mugerle, stanujočo Tržaška cesta 6, Ljubljana. Darovalka je izrecno in nepogojno dovolila pri predmetnem hišniškem stanovanju in pralnici vknjižbo lastninske pravice v korist Mateje Mugerle do celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice Mateje Lesar.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 2. 3. 2021 
 

AAA Zlata odličnost