Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

N 53/2017 Os-1672/21, Stran 785
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 655-501, z naslovom Predilniška ulica 3, Maribor, stoječi na parceli št. 655 359, ki teče na predlog predlagatelja Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor in drugih, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom priglasiteljice Milene Mugerle, Stara cesta 69, Hoče, za vzpostavitev pravnih naslovov, 2. 3. 2021 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– prodajne pogodbe št. 21/94 z dne 1. 7. 1994, sklenjene za stanovanje št. 3 v izmeri 67,20 m² v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Predilniška ulica 3, stoječe na parceli št. 359 k.o. Melje, med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Maribor in kupcem Marijanom Jurišićem, rojenim 17. 11. 1942.
– darilne pogodbe med zakoncema opr. št. SV 1/96 z dne 3. 1. 1996, sklenjene za stanovanje št. 3 v izmeri 67,20 m² v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Predilniška ulica 3, stoječe na parceli št. 359 k.o. Melje, med darovalcem Marijanom Jurišićem, rojenim 17. 11. 1942 in obdarjenko Jernejo Jurišić, rojeno 22. 8. 1941, s katero je darovalec na obdarjenko prenesel solastniški delež do 1/2 celote na predmetni nepremičnini.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice Milene Mugerle.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 2. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost