Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

II eN 124/2016-80 Os-1365/21, Stran 785
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za objekt na naslovu Ravne 15 in Ravne 16, Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št. II eN 124/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 7/3-86 z dne 2. 4. 1986, sklenjene med Strokovno službo Samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti Občine Tržič, kot prodajalcem in Tovarno obutve Peko Tržič, kot kupcem
– za posamezni del št. 11, ID ZNAK 2143-136-11 (pogodbena 23) v 4. etaži.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Enes Koštić, roj. 1. 5. 1974, Ravne 15, Tržič.
– za posamezni del št. 109, ID ZNAK 2143-136-109 (pogodbena 18) v 4. etaži.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Ivanka Novak, roj. 5. 2. 1947, Ravne 16, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 1. 2. 2021 

AAA Zlata odličnost