Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1754/21, Stran 777
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) in Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18), objavlja Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, najavo javnega poziva in javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2021 na področju:
– Javni poziv za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Piran za leto 2021;
– Javni poziv za sofinanciranje rednih letnih programov v Občini Piran za leto 2021 na področju veteranskih in drugih organizacij;
– Javni poziv namenjen sofinanciranju rednega letnega programa in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnost v Občini Piran za leto 2021;
– Javni razpis namenjen sofinanciranju mladinskega dela, programov za otroke in mladino v Občini Piran za leto 2021;
– Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju izobraževanja v Občini Piran za leto 2021.
Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje rednih letnih programov na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij.
Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje rednih letnih programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnih programov in projektov na področju mladinskega dela, ki vključuje programe za otroke in mladino.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnih programov na področju izobraževanja odraslih.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša do 144.100,00 EUR, na področju:
1. socialnega varstva, do višine 18.100,00 EUR
2. veteranskih in drugih organizacij, do višine 3.000,00 EUR
3. ljubiteljske kulturne dejavnosti, do višine 100.000,00 EUR
4. mladinskega dela, do višine 5.000,00 EUR
5. izobraževanja odraslih, do višine 18.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisano področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 26. 4. 2021 dosegljiva na spletni strani občine http://www.piran.si.
Občina Piran 

AAA Zlata odličnost