Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

Ob-1756/21, Stran 770
Na podlagi Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB, 35/17 in 43/18), Zakona o športu (v nadaljevanju ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Letnega programa športa v Občini Piran za leto 2021 (sprejetega na seji OS dne 11. 2. 2021), Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2021 (Uradni list RS, št. 21/21) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: odlok), objavlja Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
najavo javnega razpisa 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2021 
Občina Piran obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednih letnih programov športa in sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa v letu 2021 v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Občini Piran za leto 2021 (sprejetega na seji OS dne 11. 2. 2021) in obsega sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Delovanje športnih organizacij
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Športni projekti, ki so v javnem interesu Občine Piran.
Okvirna vrednost razpisanih proračunskih sredstev za redni letni program športa znaša do višine 250.440,00 EUR in za športne projekte do višine 15.000,00 EUR.
Celotno besedilo in razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 14. aprila 2021 dosegljiva na spletni strani Občina Piran: http://www.piran.si.
Občina Piran 

AAA Zlata odličnost