Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

D 131/2020 Os-1465/21, Stran 640
Zapuščinska zadeva: po pok. Jakobu Starcu, sinu Andreja, roj. dne 14. 5. 1877, nazadnje stanujoč Črni Kal 6, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 65/2019 in določenim datumom smrti 14. 5. 1957.
V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu je sodišče ugotovilo, da je zapustnik imel brate Andreja (roj. 14. 3. 1874), Mihaela (roj. 13. 9. 1882), Jožefa (roj. 3. 9. 1870), Antona (roj. 26. 2. 1876), Lovra (roj. 21. 2. 1885) ter Ivana in Valentina, ki sta oba umrla že kot otroka. Zapustnik je bil sin Andreja Starca (1836–1922) in Frančiške Jelušič por. Starc. Vsi navedeni so že davno pokojni, v njihove pravice pa so vstopili njihovi potomci oziroma dediči, ki sodišču niso znani.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2021

AAA Zlata odličnost