Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

N 14/2020 Os-1376/21, Stran 640
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je po sodnici mag. Metki Kramberger Wherry v nepravdni zadevi predlagatelja Altida d.o.o., Miklošičeva ulica 9, Celje, matična številka: 8394148000, ki ga zastopa David Teržan, odvetnik v Celju, zoper nasprotnega udeleženca Davida Bauerfeld, Stöckenstrasse 26, CH 8903 Birmensdorf, Švica, rojen 24. 12. 1954, zaradi delitve solastnega premoženja (spor. vrednost 24.415,60 EUR) sklenilo, da se Davidu Bauerfeldu, nasprotnemu udeležencu, v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku postavi začasni zastopnik odvetnik Marko Cuk, Cesta na Roglo 13B, Zreče.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca vse dotlej, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 2. 2021

AAA Zlata odličnost