Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

P 109/2019 Os-3552/20, Stran 639
Okrajno sodišče na Ptuju je v pravdni zadevi tožeče stranke Peter Bedrač, Spolenakova ulica 21, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Marko Bobič iz Ljubljane, zoper toženo stranko Condor Malta Limited, 13, Paolo Court, Ground Floor, Giuseppe Cali Street, Ta 'Xbiex, TBX 1423, Malta, zaradi plačila 2.525,00 EUR s pripadki, ki se pri tem sodišču vodi pod opr. št. P 109/2019, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Condor Malta Limited postavilo začasno zastopnico – odvetnico Urško Graj Gselman iz Ptuja.
Začasna zastopnica ima v postopku opr. št. P 109/2019 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dne postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 15. 12. 2020

AAA Zlata odličnost