Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

VL 108239/2020 Os-1613/21, Stran 639
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., p.p. 1252, Maribor – poštni predali, proti dolžniku Mehmedu Pehlić, Trnovi BB, Velika Kladuša, ki ga zastopa zač. zast. Jure Lukančič – odvetnik, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 2.500,43 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mehmedu Pehlić, Trnovi BB, Velika Kladuša se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jure Lukančič – odvetnik, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2021

AAA Zlata odličnost