Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

VL 89249/2020 Os-1528/21, Stran 639
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, po Mojca Lorenci Visinski – odvetnica, Verovškova ulica 55, Ljubljana, zaradi izterjave 421,29 EUR, sklenilo:
Začasni zastopnik odv. Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17, Ljubljana se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mojca Lorenci Visinski, Verovškova ulica 55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2021

AAA Zlata odličnost